MAC OS X – клавишни комбинации (Shortcuts & Hotkeys)

При MAC OS клавишните комбинации са сходни с тези както при останалите операционни системи. Могат да бъдат използвани за бързо изпълнение на различни операции и действия, както в операционната система така и за различни приложения. За да използвате бързите клавишни комбинации трябва да натиснете специален бутон и в същия момент да натиснете бутон с символ на него. Примерно, натиснете специалния бутон Command key ⌘ и след това “c“, така копирате това, което е селектирано в момента. Може също да видите определена комбинацията в менютата на програмите. Специалните бутони са част от многото клавишни комбинации, те указват как другите клавиши или кликвания с мишката/тракпад се интерпретират от операционната система .
Специалните бутони включват:
Command, Shift, Option, Control, Caps Lock, и fn бутона. Тези бутони са представени със специални символи, които може да видите в менютата на операционната система. Fn бутоните най-често се използват за промяна на хардуерните настройки по компютъра, усилване и намаляне на звука, включване на безжичната мрежа и др.
Ако използвате клавиатура, която няма Apple бутони, то при нея Alt се използва вместо Option, а Windows бутона вместо Command.
Може да променяте как тези бутони се интерпретират от тук:
Apple menu > System Preferences > Keyboard > Modifier Keys

MAC ОС клавишни комбинации

Специални бутони

Command key
Control key
Option key
Shift Key
Caps Lock
fn Function Key

Изрязване, копиране и поставяне (Cut, copy и paste)
Можете да използвате тези команди за бърз достъп в повечето приложения за рязане, копиране или поставяне на избрани елементи. Това включва текст, снимки, музика, и други. Можете дори да съхранявате файлове в прозореца за търсене (Finder), и да ги копирате на ново място.

Натиснете този клавиш За
Command-C Копиране на избрани данни в Clipboard
Command-X Премахване на селектираните данни и поставянето им в Clipboard
Command-V Поставяне (paste) на данни от Clipboard в документ или приложение
Taking screenshots

Натиснете този клавиш За
Command-Shift-3 Прави снимка на екрана и записва в файл
Command-Shift-Control-3 Прави снимка на екрана и записва в Clipboard
Command-Shift-4 Прави снимка на  екрана и записва в файл, или с натискане на spacebar снима само текущия прозорец
Command-Shift-Control-4 Прави снимка на екрана и записва в Clipboard, или с натискане на spacebar снима само текущия прозорец
Команди при стартиране на компютъра

Използвайте тези клавишни комбинации, за да промените начина по който компютъра се включва. Натиснете и задръжте клавиша или комбинацията от клавиши, незабавно след стартиране на вашия Mac, докато стартира очакваната функция. Например, натиснете и задръжте клавиша за Option по време на стартиране, докато се появи Startup мениджъра.

Натиснете този клавиш За
Option или Alt Показва всички стартиращи дялове (Startup Manager)
Shift Стартира ОС в Safe Mode
C Стартира зареждащо у-во (DVD, CD, USB thumb drive)
T Стартира ОС в Target disk mode
N Стартира от NetBoot сървър
X Форсира OS X стартиране (когато non-OS X стартиращи дялове са налични)
D Тест на хардуера
Command-R Стартира OS X Recovery (OS X Lion или по-нови)
Command-Option-R Стартира Internet Recovery
Command-V Стартира Verbose Mode
Command-S Стартира Single User Mode
Command-Option-P-R Ресет на NVRAM
Задържане на Media Eject (⏏) бутона, F12 бутон, или бутон на мишката или trackpad-а Изважда медия носителя
Заспиване, изключване и излизане от профил (Sleep, shut down, и log out)

Използвайте тези клавишни комбинации след като вашия Mac е стартирал, за да заспи, излезете от потребителския профил или за да рестартира компютъра.
Натиснете този клавиш За
Power button Натисни за да включи компютъра. Когато е включен при натискане компютъра заспива или се събужда
Задръжте power button за 1.5 секунди Показва restart / sleep / shut down прозорец
Задръжте power button за 5 секунди Форсирано изключване
Control-Power button Показва restart / sleep / shut down прозорец
Command-Control-power button Форсирано рестартиране
Command-Option-Power button Заспива
Command-Control-Power button Рестартиране с опция да запазите отворените файлове
Command-Option-Control-Power button Изключване с опция да запазите отворените файлове
Shift-Control-Power button Заспиване на всички екрани
Command-Shift-Q Излизане от потребителския профил
Command-Shift-Option-Q Моментално излизане от потребителския профил
Приложения

Тези клавишни комбинации работят при повечето приложения.
Натиснете този клавиш За
Command-A Селектрира всички обекти или текст в текущия прозорец
Command-Z Отменя последно изпълнената команда
Command-Shift-Z Отменя последното действие извършено с Command-Z
Command-Space bar Скрива или показва Spotlight полето за търсене
Command-Option-Space bar Показва Spotlight  резултатите от търсене
Command-Tab  Премества напред до следващото последно използвано приложение, от списъка с отворени приложения
Option-Media Eject (⏏) Изкрава медия носителя от второто оптично у-во ( ако има такова)
Command-Brightness down (F1) Включва “Mirror Displays” при конфигурация с няколко екрана
Command-Brightness up (F2) Включва Target Display Mode
Command-Mission Control  (F3) Показва Desktop
Command-F5 Включва/изключва VoiceOver
Option-Brightness (F2) Отваря “Displays” системни настройки
Option-Mission Control (F3) Отваря Mission Control настройки
Option-Volume key (F12) Отваря Sound настройки
Command-Minus (–) Намалява разменра на избрания обект
Command-Colon (:) Показва Spelling и Grammar прозорец
Command-Semicolon (;) Намира грешни думи в документите
Command-Comma (,) Отваря настройки на отворения прозорец
Command-Question Mark (?) Отваря меню за помощ (Help)
Command-plus (+)
or Command-Shift-Equals (=)
Повишава размера на избрания обект
Command-Option-D Показва/скрива Dock
Command-Control-D Показва/скрива  дефиницията за избрана дума
Command-D Избира Desktop папката с опция за отваряне или записване
Command-Delete Избира Don’t Save  с опция, която съдържа бутони Delete и Don’t Save
Command-E Използвай селектирания обект за търсене
Command-F Търсене в документ
Command-Option-F Премества в полето за търсене
Command-G Намира следващия обект, който сме търсили
Command-Shift-G Намира предишния обект, който сме търсили
Command-H Скрива прозореца на текущо отвореното приложение
Command-Option-H Скрива прозорците на всички отворени приложения
Command-Option-I Показва прозореца за Inspector
Command-M Минимизира текущия прозорец в Dock
Command-Option-M Минимизира всички прозорци в Dock
Command-N Създаване на нов документ в приложенията
Command-O Отваряне на нов документ в приложенията
Command-P Принтиране
Command-Shift-P Показва прозорец с специфични настройки на документа (Page Setup)
Command-Q Излизане от приложение
Command-S Записване на активния документ
Command-Shift-S Показва опция Save As 
Command-Option-T Показва/скрова бара с инструменти (toolbar)
Command-W Затваря текущия прозорец
Command-Option-W Затваря всички прозорци в текущото приложение
Command-Option-esc избиране на приложение за форсирано изключване
Command-Shift-Option-Esc (hold for three seconds) Форсирано изключване на текущото приложение

MAC клавишни комбинации

Работа с текст

Използвайте тези комбинации, когато редактирате текст или документи.
Натиснете този клавиш За
Command-B Зададете шрифта на избрания текст като получер
Command-I Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
Command-U Подчертаване на избрания текст
Command-T Скрива или показва прозорец с шрифтове
fn-Delete Изтриване напред (на портативен Mac с вградена клавиатура)
fn-Up Arrow Премества екрана с една страница нагоре(Page Up)
fn-Down Arrow Премества екрана с една страница надолу(Page Down)
fn-Left Arrow Премества екрана в началото на документа(Home бутон)
fn-Right Arrow Премества екрана в края на документа (End бутон)
Command-Right Arrow Премества курсора в края на реда
Command-Left Arrow Премества курсора в началото на реда
Command-Down Arrow Премества курсора в края на документа
Command-Up Arrow Премества курсора в началото на документа
Option-Right Arrow Премества курсора в края на следващата дума
Option-Left Arrow Премества курсора в началото на предишната дума
Option-Delete Изтрива думата от ляво на курсора
Command-Shift-Right Arrow Селектира текста между курсора и края на текущия ред
Command-Shift-Left Arrow Селектира текста между курсора и началото на текущия ред
Command-Shift-Up Arrow Селектира текста между курсора и началото на текущия документа
Command-Shift-Down Arrow Селектира текста между курсора и края на текущия документа
Shift-Left Arrow Разширява селектирания текст с един символ наляво
Shift-Right Arrow Разширява селектирания текст с един символ надясно
Shift-Up Arrow Разширява селектирания текст до реда отгоре, до най-близкия символ от същата хоризонтала
Shift-Down Arrow Разширява селектирания текст до реда отдолу, до най-близкия символ от същата хоризонтала
Shift-Option-Right Arrow Разширява селектирания текст до края на текущата дума
Shift-Option-Left Arrow Разширява селектирания текст до началото на текущата дума
Shift-Option-Down Arrow Разширява селектирания текст до края на текущия параграф
Shift-Option-Up Arrow Разширява селектирания текст до началото на текущия параграф
Control-A Преместване до началото на ред или параграф
Control-B Преместване един символ назад
Control-D Изтрива символ пред курсора
Control-E Преместване до края на ред или параграф
Control-F Преместване един символ напред
Control-H Изтрива символ след курсора
Control-K Изтривав от символа пред куросра до края на реда или параграфа
Control-L Центриране на курсора или селекцията в визуалната област
Control-N Преместване един ред надолу
Control-O Вкарване на нов ред след курсора
Control-P Преместване един ред нагоре
Control-T Транспортира 🙂 символ пред и след курсора
Control-V Преместване надолу
Command-{ Подравняване наляво
Command-} Подравняване надясно
Command-| Подравняване в центъра
Command-Option-C Копира форматирането на избрания обект и го запазва в Clipboard
Command-Option-V Прилагане на стилове на един обект от друг (Paste Style)
Command-Shift-Option-V (Paste and Match Style)
Command-Control-V Прилагане на настройки за форматирането върху селектирания обект (Paste Ruler)
Достъпност
Тези клавишни комбинации ще ви помогнат да управлявате вашия Mac с вашата клавиатура или помощни средства.
Натиснете този клавиш За
Command-Option-F5 Показва Accessibility настройки
Command-F5 or fn-Command-F5 Включва/изключва VoiceOver
Option-Control-F8 or fn-Option-Control-F8 Отваря VoiceOver Utility ( ако VoiceOver е включено)
Command-Option-8 Zoom on/off
Command-Option-Plus (+) Zoom In
Command-Option-Minus (–) Zoom Out
Command-Option-Control-8 обръщва/връща цветовете на екрана
Command-Option-Control-Comma (,) Намаля контраста
Command-Option-Control-Period (.) Увеличава контраста

Пълен контрол с клавиатурата

Позволява да използвате клавиатурата, за да се движите и да взаимодействате с елементи на екрана. Използвайте тези комбинации за да изберете и регулирате контроли, като например текстови полета и плъзгачи. Тази настройка може да се включва или изключва, чрез натискане на Control-F7, или като изберете Full Keyboard Access от панела за бърз достъп.

Натиснете този клавиш За
Tab Преминете напред по опциите
Shift-Tab Преминете назад по опциите
Control-Tab Преминете напред по раздели
Shift-Control-Tab Преминете назад по разделите
Arrow keys Преминете до съседен обект, списък, раздел или меню
Преместване на плъзгача (стрелка нагоре или надолу, увеличава или намаля стойностите)
Control-Arrow keys Преминаване до съседно текстово поле
Space bar Селектиране на подчертано меню
Return or Enter Изпълнява действие по подразбиране
Esc Бутон за отказ (Cancel) или затварябе ба меню
Shift-Control-F6 Фокусиране върху предишния панел
Control-F7

Временно ще заменят сегашния режим на достъп клавиатура в прозорци и диалогови прозорци

Control-F8 Преместване до полето за състояне (status)
Command-Accent (`) Активира следващия отворен прозорец в текущото приложение
Command-Shift-Accent (`) Активира предишно отворения прозорец в текущото приложение

Търсене (Finder)

Натиснете този клавиш За
Command-A Селектрива всички файлове
Command-Option-A Отменя селекцията
Command-C Копира селектираните файлове
Command-D Дублира селектираните файлове
Command-E Изхвърля
Command-F

Намира всяко съвпадение на атрибут

Command-I Показва Get Info прозорец за избраните файлове
Command-Shift-C Отваря прозореца на компютъра
Command-Shift-D Отваря папката на декстопа
Command-Shift-F Показва прозореца с All My Files
Command-Shift-G Go to Folder
Command-Shift-H Отваря Home папката на текущия потребител
Command-Shift-I Отваря iCloud Drive
Command-Shift-K Отваря прозореца Network
Command-Shift-L Отваря папката Downloads
Command-Shift-O Отваря папката Documents
Command-Shift-R Отваря прозореца  AirDrop
Command-Shift-U Отваря папката Utilities
Command-Control-T добавя в  Sidebar (OS X Mavericks)
Command-Option-I Показва или скрива прозореца  Inspector
Command-Control-I Показва обобщена информация
Command-Option-P Показва или скрива адресния поле (path bar)
Command-Option-S Показва или скрива страничното меню (Sidebar)
Command-forward slash (/) Показва или скрива меню за състояние (status bar)
Command-J Показва  настройки за изглед (View Options)
Command-K Свързване към сървър
Command-L Прави сходен обект
Command-N Нов прозоред с Finder 
Command-Shift-N Нова папка
Command-Option-N Нова папка Smart
Command-O Отваря избрания обект
Command-R Показва оригиналния обект (на сходния)
Command-Shift-T Показване или скриване на Finder
Command-Option-T Показва или скрива Toolbar , когато единичен таб е отворен в прозореца Finder
Command-V Поставя копие от файловете от clipboard в текущото място
Command-Option-V Премества файловете, които са в clipboard от тяхната оригинална позиция в текущото място
Command-Option-Y Стартира QuickLook слайдшоу на избраните файлове
Command-1  Покажи като икони
Command-2 Покажи като лист
Command-3 Покажи като колони
Command-4 Покажи като Cover Flow (Mac OS X v10.5 или по нови)
Command-Comma (,) Отваря настройките на Finder
Command-Left Bracket ([) Отиди до предишната папка
Command-Right Bracket (]) Отиди до следващата папка
Command-Up Arrow Отвори папката в която е текущата папка
Command-Control-Up Arrow Отвори папката в която е текущата папка в прозорец
Command-Down Arrow Отваря highlighted обект
Right Arrow (in List view) Отваря избраната папка
Left Arrow (in List view) Затваря избраната папка
Option-click the disclosure triangle (in List view) Отваря всички папки в избраната папка
Option–double-click Отваря папка в отделен прозорец, затваря текущия прозорец
Command–double-click Отваря папка в отделен таб или прозорец
Command-click the window title Виж папките, които са в текущия прозорец
Command-Delete Премести в кошче
Command-Shift-Delete Почисти кошче
Command-Shift-Option-Delete Почиства кошчето без потвърждение
Space bar (or Command-Y) Quick Look на селектираните обекти
Command бутон, когато провлачваш Премести провлачените обекти в друг дял или място
Option бутон, когато провлачваш Копира провлачените обекти
Command-Option Натиснете този клавиш, когато провлачваш Прави шорткът на селектираните обекти

Източник: http://support.apple.com/en-us/HT201236

Клавишни комбинации за Windows, можете да намерите тук.