Windows – клавишни комбинации (Shortcuts & Hotkeys)

Клавишните комбинации представляват комбинации от два или повече клавиша, едновременното натискане на които може да бъде използвано за изпълнение на задача, която обикновено изисква мишка или друго посочващо устройство. Клавишните комбинации може да улеснят взаимодействието ви с компютъра, като ви спестяват време и усилия при работа с Windows и други програми.

Повечето програми предоставят също така бързи клавиши, които улесняват работата с менюта и други команди. Проверете менютата на съответните програми за бързи клавиши. Ако дадена буква в конкретното меню е подчертана, това обикновено означава, че натискането на клавиша Alt в комбинация с клавиша на подчертаната буква ще има същия ефект като щракването върху този елемент от менюто.

Windows клавишни комбинации

За Microsoft Windows

Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които може да улеснят използването на компютъра.

Натиснете този клавиш За

Десен клавиш Shift в продължение на осем секунди

Включване и изключване на функцията “Филтърни клавиши”

Ляв Alt + ляв Shift + PrtScn (или PrtScn)

Включване или изключване на повишена четливост

Ляв Alt + ляв Shift + Num Lock

Включване или изключване на клавишите за мишката

Shift пет пъти

Включване или изключване на оставащите клавиши

Num Lock за пет секунди

Включване или изключване на превключващите клавиши

Клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + U

Отваряне на центъра “Удобство на достъпа”

 Основни клавишни комбинации

Следната таблица съдържа основните клавишни комбинации.

Натиснете този клавиш За

F1

Показване на помощта

Ctrl+ C (или Ctrl + Insert)

Копирате избрания елемент

Ctrl + X

Изрежете избрания елемент

Ctrl+V (или Shift+Insert)

Поставите избрания елемент

Ctrl + Z

Отмените дадено действие

Ctrl + Y

Върнете действие

Delete (или Ctrl+D)

Изтриете избрания елемент и да го преместите в кошчето

Shift + Delete

Изтриете избрания елемент, без преди това да се премести в кошчето

F2

Преименувате избрания елемент

Ctrl + стрелка за надясно

Преместите курсора в началото на следващата дума

Ctrl + стрелка за наляво

Преместите курсора в началото на предишната дума

Ctrl + стрелка за надолу

Преместите курсора в началото на следващия абзац

Ctrl + стрелка нагоре

Преместите курсора в началото на предишния абзац

Ctrl + Shift заедно с клавиш със стрелка

Маркирате текстов блок

Shift заедно с клавиш със стрелка

Изберете повече от един елемент в прозорец или на работния плот или да изберете текст в рамките на даден документ

Ctrl с клавиш със стрелка + интервал

Изберете няколко отделни елемента в прозорец или на работния плот

Ctrl+A

Изберете всички елементи в даден документ или прозорец

F3

Търсите файл или папка

Alt+Enter

Покажете свойствата на избрания елемент

Alt + F4

Затворите активен елемент или излезете от активна програма

Alt + интервал

Отворите контекстното меню за активния прозорец

Ctrl + F4

Затворите активния документ (в програми, които позволяват да работите с няколко едновременно отворени документа)

Alt + Tab

Превключите между отворени елементи

Ctrl + Alt + Tab

Използвате клавишите със стрели за превключване между отворени елементи

Ctrl + колелцето за превъртане на мишката

Промяна на размера на иконите на работния плот

Клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + Tab

Обхождате циклично програмите от лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D

Ctrl+ клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + Tab

Използвайте клавишите със стрелки за циклично обхождане на програмите от лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D

Alt + Esc

Обхождате циклично елементи в реда, в който те са отворени

F6

Обхождате циклично елементите на екрана в прозорец или на работния плот

F4

Покажете списъка в лентата на адресите в Windows Explorer

Shift+F10

Покажете контекстното меню за избрания елемент

Ctrl + Esc

Отворите менюто “Старт”

Alt + подчертана буква

Покажете съответното меню

Alt + подчертана буква

Изпълните командата от менюто (или друга подчертана команда)

F10

Активирате лентата с менюта в активната програма

Стрелка надясно

Отворите съседното меню отдясно или да отворите подменю

Стрелка наляво

Отворите съседното меню отляво или да затворите подменю

F5 (или Ctrl+R)

Опресните активния прозорец

Alt + стрелка за нагоре

Покажете папката, намираща се на едно ниво нагоре в Windows Explorer

Esc

Отмените текущата задача

Ctrl + Shift + Esc

Отворите диспечера на задачите

Shift при поставяне на компактдиск

Предотвратите автоматичното изпълнение на компактдиска

Ляв Alt+Shift

Превключване на езика на въвеждане при наличието на няколко разрешени езици за въвеждане

Ctrl+Shift

Превключване на клавиатурната подредба при наличието на няколко разрешени клавиатурни подредби

Десен или ляв Ctrl+Shift

Промяна на посоката на четене на текста за езици с посока за четене отдясно наляво

 Клавишни комбинации за диалогови прозорци
Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които може да се използват в диалогови прозорци

Натиснете този клавиш За

Ctrl + Tab

Преминете напред по раздели

Ctrl + Shift + Tab

Преминете назад по разделите

Tab

Преминете напред по опциите

Shift + Tab

Преминете назад по опциите

Alt + подчертана буква

Изпълните командата (или изберете опцията), отговаряща на тази буква

Enter

Замените щракването с мишката за повечето избрани команди

Интервал

Поставите или премахнете отметка от квадратче, ако активната опция е квадратче за маркиране

Клавиши със стрелки

Изберете бутон, ако активната опция е група от бутони за опции

F1

Показване на помощта

F4

Покажете елементите в активния списък

Backspace

Отворите папката, намираща се на едно ниво по-нагоре, в случай че в диалоговия прозорец “Записване като” или “Отваряне” е избрана папка.

Windows 8 клавишни комбинации

 Клавишни комбинации на клавиш с емблемата на Windows
Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които използват клавиша с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows.
Натиснете този клавиш За
Windows клавиш с емблемата на Изображение на клавиша със знака на Windows

Отворите или затворите менюто “Старт”

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + Пауза

Покажете диалоговия прозорец със свойства на системата

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + D

Покажете работния плот.

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + M

Намалите всички прозорци

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + SHIFT + M

Възстановите намалените прозорци на работния плот.

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + E

Отворите “Компютър”

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + F

Търсите файл или папка

CTRL + клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + F

Търсите компютри (ако сте свързани в мрежа).

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + L

Заключите компютъра или да превключите потребителите.

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + R

Отворите диалоговия прозорец “Изпълнение”.

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + T

Обхождате циклично програмите от лентата на задачите

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + номер

Стартирате програмата, прикрепена към лентата на задачите в позицията, указана от номера. Ако програмата вече работи, превключете към нея.

Shift + клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + номер

Стартирате ново копие на програмата, прикрепена към лентата на задачите в позицията, указана от номера.

Ctrl + клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + номер

Превключите на последния активен прозорец на програмата, прикрепена към лентата на задачите в позицията, указана от номера.

Alt+ клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + номер

Отворите Списък с преки пътища на програмата, прикрепена към лентата на задачите в позицията, указана от номера.

Клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + Tab

Обхождате циклично програмите от лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D

Ctrl+ клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + Tab

Използвайте клавишите със стрелки за циклично обхождане на програмите от лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D.

CTRL + клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +B

Превключите на програмата, за която се показва съобщение в областта за уведомяване.

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + Интервал

Визуализирате работния плот

клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +стрелка нагоре

Увеличите прозореца

клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +стрелка наляво

Увеличите прозореца в лявата част на екрана

клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +стрелка надясно

Увеличите прозореца в дясната част на екрана.

клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +стрелка надолу

Намалите прозореца

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +Home

Намалите всички, освен активния прозорец.

клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +Shift+стрелка нагоре

Разтегнете прозореца до горната и долната части на екрана.

клавишът с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +Shift+стрелка наляво или стрелка надясно

Преместване на прозорец от един монитор в друг

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows +P

Избор на режим на показване на презентация.

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + G

Обходите циклично притурките.

Клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + U

Отворите центъра “Удобство на достъпа”

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + X

Отворите центъра за мобилност на Windows.

 Клавишни комбинации за Windows Explorer
Следната таблица съдържа клавишни комбинации за работа с прозорци или папки на Windows.

Натиснете този клавиш За

Ctrl + N

Отворите нов прозорец

Ctrl + W

Затваряне на активния прозорец

Ctrl + Shift + N

Създаване на нова папка

End

Покажете долната част на активния прозорец

Home

Покажете горната част на активния прозорец

F11

Увеличите или намалите активния прозорец

Ctrl+точка (.)

Завъртите картината по посока на часовниковата стрелка

Ctrl+запетая (,)

Завъртите снимката по посока, обратна на часовниковата стрелка

Num Lock + звездичка (*) от цифровата клавиатура

Покажете всички подпапки на избраната папка

Num Lock + знак плюс (+) от цифровата клавиатура

Покажете съдържанието на избраната папка

Num Lock + знак минус (-) от цифровата клавиатура

Сгънете избраната папка

Стрелка наляво

Сгънете текущия избор (ако е разгънат) или да изберете родителската папка

Alt + Enter

Отворете диалоговия прозорец “Свойства” за избрания елемент

Alt + P

Показване на екрана за визуализация

Alt + стрелка за наляво

Покажете предишната папка

Backspace

Покажете предишната папка

Стрелка надясно

Покажете текущия избор (ако е сгънат) или да изберете първата подпапка

Alt + стрелка за надясно

Покажете следващата папка

Alt + стрелка за нагоре

Покажете родителската папка

Ctrl+Shift+E

Покажете всички папки над избраната папка

Ctrl + колелцето за превъртане на мишката

Промените размера и облика на иконите на файловете и папките

Alt + D

Изберете адресната лента

Ctrl+E

Изберете полето за търсене

Ctrl + F

Изберете полето за търсене

 Клавишни комбинации за лентата на задачите
Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с елементи в лентата на задачите.

Натиснете този клавиш За

Shift+щракване върху бутон в лентата на задачите

Отваряне на програма или бързо отваряне на нейно копие

Shift+Shift+щракване върху бутон в лентата на задачите

Отваряне на програма като администратор

Shift+щракване с десния бутон на мишката върху бутон в лентата на задачите

Показване на менюто с прозорци за програмата

Shift+щракване с десния бутон на мишката върху групиран бутон в лентата на задачите

Показване на менюто с прозорци за групата

Ctrl+щракване върху групиран бутон в лентата на задачите

Циклично преминаване през прозорците в групата

 Клавишни комбинации с лупата
Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с лупата.

Натиснете този клавиш За
Клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows + знак плюс (+) или минус (-)

Увеличите или намалите мащабирането

Ctrl + Alt + интервал

Визуализация на работния плот на цял екран

Ctrl+Alt+F

Превключване в режим на цял екран

Ctrl+Alt+L

Превключване в режим с лупа

Ctrl+Alt+D

Превключване в режим “Фиксиран”

Ctrl + Alt + I

Инвертирате цветовете

Ctrl + Alt + клавиши със стрелки

Се придвижите в посоката на клавишите със стрелки

Ctrl+Alt+R

Преоразмерите лещите

клавиш с емблемата на WindowsИзображение на клавиша със знака на Windows+ Esc

Изход от “Лупа”

 Клавишни комбинации за връзка с отдалечен работен плот
Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с функцията за връзка с отдалечен работен плот.
Натиснете този клавиш За

Alt + Page Up

Придвижване между програми отляво надясно.

Alt + Page Down

Придвижване между програми отдясно наляво.

Alt + Insert

Превключвате между програмите в реда, в който те са стартирани.

Alt + Home

Покажете менюто “Старт”.

Ctrl + Alt + Break

Превключвате между режимите на прозорец и цял екран.

Ctrl + Alt + End

Покажете диалоговия прозорец за защита на Windows.

Alt + Delete

Покажете системното меню.

Ctrl + Alt + знак минус (-) от цифровата клавиатура

Създадете копие на активния прозорец на клиента в клипборда на терминалния сървър (същото като при натискане на клавишите Alt + PrtScn на локалния компютър).

Ctrl + Alt + знак плюс (+) от цифровата клавиатура

Създадете копие на цялата област на активния прозорец на клиента в клипборда на терминалния сървър (същото като при натискане на клавиша PrtScn на локалния компютър).

Ctrl + Alt + стрелка за надясно

Изберете дадена контрола от контролите на отдалечения работен плот с помощта на табулация в програмата на хоста (например, бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друга (хост) програма.

Ctrl + Alt + стрелка за наляво

Излезте от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в програмата на хоста (например, бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друга (хост) програма.

 Клавишни комбинации за Paint
Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с програмата Paint.

Натиснете този клавиш За

Ctrl + N

Създадете нова картина

Ctrl + O

Отворите съществуваща картина

Ctrl+S

Запишете промените в дадена картина

F12

Запишете картината като нов файл

Ctrl + P

Отпечатате дадена картина

Alt + F4

Затворите картината и съответния прозорец на Paint

Ctrl + Z

Отмяна на промяна

Ctrl + Y

Връщане на промяна

Ctrl + A

Изберете цялата картина

Ctrl + X

Изрязване на селекция

Ctrl+C

Копиране на селекция в клипборда

Ctrl + V

Поставяне на селекция от клипборда

Стрелка надясно

Преместите селекцията или активната фигура надясно с един пиксел

Стрелка наляво

Преместите селекцията или активната фигура наляво с един пиксел

Стрелка за надолу

Преместите селекцията или активната фигура надолу с един пиксел

Стрелка за нагоре

Преместите селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел

Esc

Отмяна на селекция

Изтрий

Изтриване на селекция

Ctrl + B

Зададете шрифта на избрания текст като получер

Ctrl + +

Увеличите ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел

Ctrl + –

Намалите ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел

Ctrl+I

Задаване на шрифта на избрания текст като курсив

Ctrl + U

Подчертаване на избрания текст

Ctrl + E

Отворите диалоговия прозорец със свойства

Ctrl + W

Отворите диалоговия прозорец за преоразмеряване и накланяне

Ctrl + Page Up

Увеличите мащаба

Ctrl + Page Down

Намалите мащаба

F11

Прегледате дадена картина в режим на цял екран

Ctrl + R

Покажете или скриете линийката

Ctrl + G

Покажете или скриете помощната мрежа

F10 или Alt

Покажете бързите клавиши

Shift + F10

Покажете текущото контекстно меню

F1

Отворите помощта на Paint

 Клавишни комбинации за WordPad
Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с програмата WordPad.

Натиснете този клавиш За

Ctrl + N

Създадете нов документ

Ctrl + O

Отворите съществуващ документ

Ctrl + S

Запишете промените в документ

F12

Запишете документа като нов файл

Ctrl + P

Отпечатате даден документ

Alt + F4

Затворите WordPad

Ctrl + Z

Отмяна на промяна

Ctrl + Y

Връщане на промяна

Ctrl + A

Изберете целия документ

Ctrl + X

Изрязване на селекция

Ctrl + C

Копиране на селекция в клипборда

Ctrl + V

Поставяне на селекция от клипборда

Ctrl + B

Зададете шрифта на избрания текст като получер

Ctrl + I

Задаване на шрифта на избрания текст като курсив

Ctrl + U

Подчертаване на избрания текст

Ctrl+=

Зададете долен индекс на избрания текст

Ctrl+Shift+=

Зададете долен индекс на избрания текст

Ctrl + L

Подравните текста отляво

Ctrl + E

Подравните текста спрямо центъра

Ctrl + R

Подравните текста отдясно

Ctrl + J

Подравните текста

Ctrl + 1

Зададете разстояние от един ред

Ctrl + 2

Зададете разстояние от два реда

Ctrl+5

Зададете разстояние между редовете от 1.5

Ctrl + Shift + >

Увеличите размера на шрифта

Ctrl + Shift + <

Намалите размера на шрифта

Ctrl + Shift + A

Промените знаците на изцяло главни

Ctrl + Shift + L

Промените стила на водещите символи

Ctrl + D

Вмъкнете рисунка на Microsoft Paint

Ctrl + F

Търсите текст в даден документ

F3

Откриете следващо копие на текста в полето на диалоговия прозорец “Намери”

Ctrl+H

Замените текст в документ

Ctrl + стрелка за наляво

Преместите курсора една дума наляво

Ctrl + стрелка за надясно

Преместите курсора една дума надясно

Ctrl + стрелка нагоре

Преместите курсора на горния ред

Ctrl + стрелка за надолу

Преместите курсора на долния ред

Ctrl + Home

Преминаване в началото на документа

Ctrl + End

Преминаване в края на документа

Ctrl + Page Up

Преминаване една страница нагоре

Ctrl + Page Down

Преминаване една страница надолу

Ctrl+Delete

Изтриете следващата дума

F10

Показване на клавишно подсказване

Shift + F10

Показване на текущото контекстно меню

F1

Отворите помощта на WordPad

 Клавишни комбинации за калкулатора
Следната таблица съдържа клавишните комбинации за работа с калкулатора.

Натиснете този клавиш За

Alt + 1

Превключите в стандартен режим

Alt + 2

Превключите в научен режим

Alt + 3

Превключите в режим на програмист

Alt + 4

Превключите в режим на статистика

Ctrl + E

Отворите изчисляване на дата

Ctrl + H

Включвате и изключвате функцията за хронология на изчисляванията

Ctrl + U

Отворите функцията за преобразуване на мерни единици

Alt+C

Изчислите или решите изчисления на дата и работни листове.

F1

Отворите помощта на калкулатора

Ctrl + Q

Натиснете бутона M-

Ctrl + P

Натиснете бутона M+

Ctrl + M

Натиснете бутона MS

Ctrl + R

Натиснете бутона MR

Ctrl + L

Натиснете бутона MC

%

Натиснете бутона %

F9

Натиснете бутона +/-

/

Натиснете бутона /

*

Натиснете бутона *

+

Натиснете бутона +

Натиснете бутона

R

Натиснете бутона 1/×

@

Натиснете бутона за квадратен корен

0-9

Натиснете бутоните с цифри (0-9)

=

Натиснете бутона =

.

Натиснете бутона . (десетична точка)

Backspace

Натиснете бутона за назад

Esc

Натиснете бутона C

Del

Натиснете бутона CE

Ctrl + Shift + D

Изтриете хронологията на изчисляванията

F2

Редактирате хронологията на изчисляванията

Клавиш със стрелка за нагоре

Се придвижите нагоре в хронологията на изчисляванията

Клавиш със стрелка за надолу

Се придвижите надолу в хронологията на изчисляванията

Esc

Отмените редактиране на хронологията на изчисляванията

Enter

Изчислите повторно хронологията на изчисляванията след редактиране

F3

Изберете Градуси в научен режим

F4

Изберете Радиани в научен режим

F5

Изберете Гради в научен режим

I

Натиснете бутона Inv в научен режим

D

Натиснете бутона Mod в научен режим

Ctrl + S

Натиснете бутона sinh в научен режим

Ctrl + O

Натиснете бутона cosh в научен режим

Ctrl + T

Натиснете бутона tanh в научен режим

(

Натиснете бутона ( в научен режим

)

Натиснете бутона ) в научен режим

N

Натиснете бутона ln в научен режим

;

Натиснете бутона Int в научен режим

S

Натиснете бутона sin в научен режим

O

Натиснете бутона cos в научен режим

T

Натиснете бутона tan в научен режим

М

Натиснете бутона dms в научен режим

P

Натиснете бутона “pi” в научен режим

V

Натиснете бутона F-E в научен режим

X

Натиснете бутона Exp в научен режим

Q

Натиснете бутона x^2 в научен режим

Y

Натиснете бутона x^y в научен режим

#

Натиснете бутона x^3 в научен режим

L

Натиснете бутона log в научен режим

!

Натиснете бутона n! в научен режим

Ctrl + Y

Натиснете бутона y√x в научен режим

Ctrl + B

Натиснете бутона 3√x в научен режим

Ctrl + G

Натиснете бутона 10x в научен режим

F5

Изберете Hex в режим “Програмист”

F6

Изберете Dec в режим “Програмист”

F7

Изберете Окт в режим “Програмист”

F8

Изберете Bin в режим “Програмист”

F12

Изберете Чет. дума в режим “Програмист”

F2

Изберете Дв. дума в режим “Програмист”

F3

Изберете Дума в режим “Програмист”

F4

Изберете Байт в режим “Програмист”

K

Натиснете бутона RoR в режим “Програмист”

J

Натиснете бутона RoL в режим “Програмист”

<

Натиснете бутона Lsh в режим “Програмист”

>

Натиснете бутона Rsh в режим “Програмист”

%

Натиснете бутона Mod в режим “Програмист”

(

Натиснете бутона ( в режим “Програмист”

)

Натиснете бутона ) в режим “Програмист”

|

Натиснете бутона Или в режим “Програмист”

^

Натиснете бутона Xor в режим “Програмист”

~

Натиснете бутона Не в режим “Програмист”

&

Натиснете бутона И в режим “Програмист”

A-F

Натиснете бутона A-F в режим “Програмист”

Интервал

Превключвате битовата стойност в режим “Програмист”

A

Натиснете бутона Средно в режим на статистика

Ctrl + A

Натиснете бутона Средна стойност на корена в режим на статистика

S

Натиснете бутона Сума в режим на статистика

Ctrl + S

Натиснете бутона Сбор на корена в режим на статистика

T

Натиснете бутона S.D. в режим на статистика

Ctrl + T

Натиснете бутона Inv S.D. в режим на статистика

D

Натиснете бутона CAD в режим на статистика

 Клавишни комбинации за Windows дневника
Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с Windows дневника

Натиснете този клавиш За

Ctrl + N

Започнете нова бележка

Ctrl + O

Отворите наскоро използвана бележка

Ctrl + S

Запишете промените в бележка

Ctrl + Shift + V

Преместите бележка в конкретна папка

Ctrl + P

Отпечатате бележка

Alt + F4

Затворите бележка и съответния прозорец на дневника

Ctrl + Z

Отмяна на промяна

Ctrl + Y

Връщане на промяна

Ctrl + A

Изберете всички елементи от страницата

Ctrl + X

Изрязване на селекция

Ctrl + C

Копиране на селекция в клипборда

Ctrl + V

Поставяне на селекция от клипборда

Esc

Отмяна на селекция

Delete

Изтриване на селекция

Ctrl + F

Стартирате основно търсене

Ctrl + G

Преминете на дадена страница

F5

Обновите резултатите от търсенето

F5

Обновите списъка с бележки

F6

Превключите между списък на бележки и бележка

Ctrl + Shift + C

Покажете контекстно меню за заглавията на колоните в даден списък с бележки

F11

Прегледате бележка в режим на цял екран

F1

Отворите помощта за дневника

 Клавишни комбинации за програмата за разглеждане на помощта за Windows
Следната таблица съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с програмата за разглеждане на помощта

Натиснете този клавиш За

Alt + C

Покажете съдържанието

Alt + N

Покажете менюто “Настройки на връзката”

F10

Покажете менюто “Опции”

Alt + стрелка за наляво

Се върнете към предишната тема

Alt + стрелка за надясно

Преминете към следващата тема (която е била показвана преди това)

Alt + A

Покажете страницата за поддръжка на клиентите

Alt + Home

Покажете началната страница на “Помощ и поддръжка”

Home

Се придвижите до началото на тема

End

Придвижите до края на тема

Ctrl + F

Търсите текущата тема

Ctrl + P

Отпечатате тема

F3

Преместите курсора в полето за търсене

Източник: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/keyboard-shortcuts#keyboard-shortcuts=windows-7

Клавишни комбинации за MAC OS X, можете да намерите тук.