IT Помощен Център

ВХОД

Как можем да Ви помогнем?

Въведение

За да предоставим най-доброто, бързо и ефективно обслужване, ние следваме установени ИТ процеси и практики. Чрез специализирана ITSM система управляваме, приоритизираме и разпределяме заявките за техническа помощ.

Заявките биват няколко основи типа:

 • Инциденти и проблеми

 • Заявки, поръчки и искания

 • Общи въпроси

За нас е важно всяка нужда от техническа помощ, да бъде предварително регистрирана в ИТ помощния портал.

Благодарим Ви за разбирането!

За връзка с нас

 • Телефон за поддръжка:
  02 44 84 194

 • Спешни повиквания:
  • 0882 997 383
  • 0888 560 696

Моля, преди да се свържете с нас по телефон, да регистрирате своята онлайн заявка за помощ, ако това е възможно!

Спешните телефони линии се ползват, когато са засегнати повече от един потребител или критична система на организацията.

ВХОД