IT Help Center

Съществуващи клиенти могат да използват опциите посочени по-долу.

Login

Влезте във вашия профил за пълен достъп до системата.

Enter

Email

Изпратете имейл и регистрирайте своята заявка автоматично.

help@geletron.com

Phone

Потърсете ни на нашите дежурни телефони и получете помощ от наш сътрудник.

02 44 84 194

Remote Support

За да се свържем с вашия компютър дистанционно, моля следвайте инструкцията.
Инструкция

Connect

Emergency Phones

Спешни телефони – при проблем със засегнати повече от един
потребители или критична бизнес система на организацията.

0882 997 383
0888 560 696