IT Help Center

Портал за обслужване на заявки и техничека помощ.

Login

За пълен достъп, влезте във Вашия онлайн профил.

Email

Изпратете имейл и регистрирайте своята заявка автоматично.

help@geletron.com

Phone

Получете помощ на нашите дежурни телефони.

02 44 84 194
02 44 84 193

Remote Support

Приложение за дистанционен достъп до компютърна система.
Инструкция

Emergency Phones

За докладване на инциденти с висока спешност и въздействие.
Приоритет 1 и 2

0882 997 383
0888 560 696