IT Help Center

Портал за обслужване на заявки и техничека помощ.

Login

За пълен достъп, влезте във Вашия онлайн профил.

Email

Изпратете имейл и регистрирайте своята заявка автоматично.

help@geletron.com

Phone

Получете помощ на нашите дежурни телефони.

02 44 84 194
02 44 84 193

Emergency Phones

За докладване на инциденти с висока спешност и въздействие.
Приоритет 1 и 2

0889 757 383
0882 997 383
0888 560 696