Project Description

В този проект подменихме съществуващата мрежова инфраструктура с решение на Микротик.
Аранжирахме комуникационните шкафове и оптимизирахме мрежовите връзки и скорости.
Логически мрежата е разделена по функционалност с виртуални локални мрежи (VLAN), изградена
е виртуална частна мрежа (VPN). Подсигурихме допълнителни връзки за непрекъсваемост (Redundancy)
и защитна стена (Firewall). В момента безпроблемно обслужва около 60 потребителя и 200 устройства.