ИТ Услуги на повикване

Как се предоставят ИТ Услуги на повикване?

Цени

Примерни цени

ИТ Услуги Цена
В работно време 80 лв. / час
В извънработно време 140 лв. / час
Обслужване с приоритет 200 лв. / такса

*съществуват услуги, за които цената е  по договаряне (виж „Общите условия)

Примери

Пример 1:

Имате нужда от консултация по даден ИТ въпрос, по телефон или имейл.
Инвестираме 30 минути от нашето време.

1/2 час труд (дистанционно) х 80 лв = 40лв без ДДС

Пример 2:

Имате нужда от инсталиране на нов софтуер в следващите дни (не е спешно).
Услугата се изпълнява дистанционно и отнема 45 минути.

1 час труд (дистанционно) х 80лв = 80 лв без ДДС

Пример 3:
Имате проблем с компютъра и желаете да извършим диагностика.
Извършваме дистанционно диагностика около 20 минути, но компютъра изключва и нямаме връзка с него. Идваме на място, продължаваме с диагностиката (около 35 мин.) и установяваме, че компютъра има хардуерен проблем. Не можем да отстраним проблемa веднага, тъй като са необходими части, предлагаме алтернативно решение. Инвестираното време до тук се заплаща. Продължаме нататък според ситуацията.

30 мин. труд (дистанционно) + 1 час (посещение на място) = 120лв без ДДС

Пример 4:

Имате спешна нужда от съдействие, поради проблем със сървър. Стандартно услугите на повикване не гарантират време за реакция, заради това използвате опцията „Обслужване с приоритет“. При използване на „Обслужване с приоритет“ и при възможност от наша страна, ние пренареждаме своя график и обслужваме вашата заявка пред всички останали.

Отстраняване проблема на място, в рамките на 45 минути.

1 час труд (посещение на място) х 80лв + 200 лв такса (Обслужване с приоритет) = 280лв без ДДС

Общи условия за услуги на повикване

1. Приемане на условията

1.1. С подаването на заявка към „ГЕЛЕТРОН ЕООД“, Вие (клиентът) се съгласявате с условията описани на тази страница.

1.2. “ГЕЛЕТРОН ЕООД” не е обвързан с никакви условия и задължения към клиента, без предварително приемане на условията описани на тази страница.

2. Отговорност и гаранции

2.1. ИТ Услугите и решенията предлагани от “ГЕЛЕТРОН ЕООД”, включително, но не само, антивирусни решения, архивиране на данни и конфигурации, упраление на актуалзиации и други, са средство за намаляване на риска.

2.2. “ГЕЛЕТРОН ЕООД” не носи отговорност към клиента или трети страни за щети, произтичащи от предоставената услуга, включително, но не само, за пропуснати ползи или приходи, загуба на възможност за използване на оборудване, загуба на данни и програми, разходи за заместващо оборудване или други разходи.

2.3. Всички софтуерни продукти и лицензи се предоставят от клиента. “ГЕЛЕТРОН ЕООД” не носи отговорност за наличие на нелегални материали, дигитални произведения или други обекти на авторското право, включително свалян, съхраняван, инсталиран или използван нелицензиран софтуер от клиента.

2.4. Всички продукти, включително хардуер, софтуер или облачни услуги се предоставят с гаранция от производителя/доставчика. “ГЕЛЕТРОН ЕООД” не предоставя допълнителна гаранция.

3. Достъп до данни

3.1. Клиентът се съгласява да предостави на “ГЕЛЕТРОН ЕООД”, права за ползване до системите, които са необходими за предоставяне на услугата.

3.2. Клиентът се съгласява да предостави на “ГЕЛЕТРОН ЕООД”, достъп до данните, които са необходими за изпълнение на услугата.

3.3. При наличие на лични данни върху системите, при нужда, клиентът има отговорност да информира всички свързани лица, чиито данни се намират върху тях.

4. Начин за подаване на заявка

4.1. Клиентът подава заявка по следния метод:

 • В писмен вид на ел. адрес – help@geletron.com
 • Необходима информация, която трябва да бъде включена в заявката:

  • Данни на клиента – име, адрес, имейл и телефон за връзка;
  • Описание – задание или подробно описание на проблема;

4.2. След успешно регистриране на заявката, ще получите автоматично генериран тикет, с уникален номер, който ще се използва за обработка на заявката и изпращане на известия.

5. Начин за изпълнение на услугата

5.1. Услугата се изпълнява, след подаване на заявка по описания метод в точка 4.0.

5.2. Услугата се изпълнява в предварително уговорен ден и час, който ще бъде предложен от представител на “ГЕЛЕТРОН ЕООД”.

5.3. Метод на изпълнение

 • Дистанционно, чрез предоставен софтуер за дистанционен достъп и управление – Виж инструкция тук
 • На място при клиента, за гр. София;

5.4. Отчитане и известяване:

 • Всички предприети действия се документират в тикета;
 • Отчита се инвестираното време;
 • Клиента получава известие по имейл;

6. Цени и плащане

6.1. Услугите се таксуват по следните цени:

 • В работно време – 80лв / час
 • В извън работно време – 140 лв / час
 • Обслужване с приоритет – 200лв / такса
  * съществуват услуги, за които цената се договаря, например: услуги предоставяни от по-горно ниво на поддръжка (Level 3), професионални консултации и услуги предоставяни от наши партньори, работа по проекти и други.

6.2. За спешни услуги се начислява допълнителна еднократна такса – „Обслужване с приоритет“.

6.3. Всички цени са в лева без ДДС.

6.4. Фактура се издава 24 часа след изпълнение на услугата.

6.5. Фактурите са дължими в срок от 20 дни.

6.6. Такси за труд не подлежат на връщане.

6.7. Такси за лицензи на софтуер и облачни услуги не подлежат на връщане.

6.8. Хардуерни продукти подлежат на връщане, при следните условия:

 • В срок от 10 дни след покупката, клиентът трябва да подаде заявка;
 • Продуктът трябва да е със запазена оригинална опаковка и без следи от употреба;
 • След плащане на такса в размер на пет процента (5%) от стойността на продукта;

7. Спешни услуги

7.1. Услугите на повикване се предоставят при възможност и наличност от страна на “ГЕЛЕТРОН ЕООД”. Гарантирано време за реакция се предлага при подписване на отделен договор за „ИТ Управление и поддръжка“.

7.2. При нужда от спешна услуга клиентът може да поиска – „Обслужване с приоритет“, което ще доведе до начисляване на допълнителна еднократна такса към заявката (таксите са дефинирани в точка 6.)

8. Метод на отчитане на време

8.1. Услугите на “ГЕЛЕТРОН ЕООД” се отчитат на периоди от по 30 минути или 1 час, в зависимост дали услугата се предоставя дистанционно или на място при клиента. Всеки нов период започва да се отчита, когато представител на “ГЕЛЕТРОН ЕООД” започне или продължи с изпълнението на заявката. Една услугата може да бъде извършена наведнъж или на няколко части (периода), в зависимост от нейното естество.

8.2. За услуги предоставени дистанционно важат следните характеристики:

 • Отчитат се на период от тридесет (30) минути.
 • Първоначалният период винаги се отчита с тридесет (30) минути.
 • Всеки следващ започнат период се отчита отново с тридесет (30) минути.

8.3. За услуги предоставени на място важат следните характеристики:

 • Отчитат се на период от един (1) час.
 • Първоначалният период винаги се отчита с един (1) цял час.
 • Всеки следващ започнат период се отчита отново с един (1) цял час.

9. Приключване на услугата

Услугата приключва, когато е изпълнена от представителя на „ГЕЛЕТРОН ЕООД“, например с изпълнение на заданието подадено от клиента или разрешаване на проблема.

 • Клиентът получава известие по имейл и разполага 24 часа да остави обратна връзка.
 • Ако след изтичане на 24 часовия период, не е получено съобщение от клиента, услугата се счита за успешно изпълнена
 • Инвестираното време се сумира и се генерира фактура за плащане.

5.6. В случай, че проблемът не може да бъде разрешен, представител на “ГЕЛЕТРОН ЕООД” ще предложи алтернативно решение (например при: проблеми с хардуера, нужда от подмяна на части, когато проблемът е извън възможностите на “ГЕЛЕТРОН ЕООД” и други);

5.7. След изпълнение на услугата, клиентът трябва сам да премахне/деинсталира предоставеният от “ГЕЛЕТРОН ЕООД” софтуер за дистанционен достъп и управление (от точка 5.3);

Препоръки

Подробности

С цел да избегнем недоразумения или неразбиране, бихме искали да Ви запознаем със следната информация:

 • За по-бързо изпълнение на услугата, подгответе предварително необходимата информация:
  • Данни за контакт – име, адрес, телефон, имейл, юридически данни и други;
  • Подробно описание на проблема или задание;
  • Документация – спецификации, схеми, IP адреси, имена на устройства и други;
  • Потребители и пароли с привилигировън достъп (администраторски);
  • Информация за трети страни – Интернет доставчик, хостинг компания или други лица;
 • Подсигурете резервни копия (бекъп) на Вашите данни, програми и конфигурации – ние не носим отговорност за претърпени загуби;
 • Всички софтуерни продукти и лицензи се осигуряват от Вас – ние не носим отговорност за използвания от Вас софтуер;
 • Услуга предоставена дистанционно се осъществява единствено с предоставен от нас софтуер – след приключване, Вие трябва да го деинсталирайте от Вашите системи;
 • Услугата на повикване е еднократна – ние не осигуряваме бъдеща поддръжка или администриране на Вашите устройства;
 • Оставете своя коментар или претенция в рамките на 24 часа след затваряне на заявката, при липса на отговор, считаме услугата за успешно изпълнена и издаваме фактура.

Свържете се с нас, за да научите повече.
info@geletron.com
+359 882 997 383