Изграждане на VPN

Достъпвайте отдалечени ресурси лесно и защитено

дистанционен достъп с VPN

Какви са ползите от изграждане на VPN връзка за дистанционен достъп?

Дистанционната работа, чрез VPN има доста преимущества пред работата в офиса, заради това е предпочитана от все повече хора по света. Разполагате с удобството да работите отвсякъде, без да се налага да пътувате до работата всеки ден, където е необходимо да прекарвате целият работен ден в среда сред много хора и високи нива на стрес.

 • Здравословна среда
 • Гъвкаво работно време
 • Спокойна и уютна атмосфера
 • Намалени разходи
 • Липса от официален дрескод

Какви типове VPN мрежи съществуват и кога се използват?

 • Site-to-Site VPN – предоставя възможност да се споделят ресурси между две отделни мрежи, без да е необходимо всяка отделна компютърна система да се конфигурира по отделно.
 • Remote Access VPN – предоставя възможност крайните потребители да се свързват дистанционно към централна офис локация и да използват ресурсите мрежата без да е необходимо да са в офиса.

Защитена ли е VPN връзката при дистанционна работа?

Технологиите и устройствата, с които работим са едни от най-защитените и се използват за дистанционна работа от всички големи компании по света. Виртуалната частна мрежа (VPN) използва набор от мрежови протоколи за да защити преноса данни през Интернет – криптиране, капсулиране и автентикация. Освен това е изцяло създадена за вас, което ви дава възможност да наложите ограничения при нужда:

 • Ваша собствена VPN мрежа
 • Индивидуални акаунти за потребителите
 • Достъп до най-необходимото
 • Криптиран обмен на данни
 • Използване по график
Виртуална частна мрежа VPN

Как работи дистанционният достъп?

Отдалечения компютър се свързва дистанционно през интернет, лесно и удобно, както при свързване с безжична мрежа – с два клика на мишката. Това действие изгражда защитен виртуален тунел между вашия компютър и мрежата във вашия офис. Веднъж изградена, връзката ви дава дистанционен достъп от мястото където се намирате, до цялата мрежа в офиса и нейните ресурси, както когато сте там.

 • достъп до споделени папки
 • достъп до сървър
 • достъп до принтери
 • достъп до компютъра в офиса

Каква е разлика с познатите програми за дистанционен достъп?

Решението, което предлагаме има редица предимства пред известните на пазара програми за дистанционна работа. Индивидуално създадена за вашите нужди виртуалната частна мрежа (VPN), която е по-сигурна, надеждна и бърза от останалите програми. Същевременно с това няма ограничение от към брой на потребителите или времето за използване.

 • Независимост от трети страни
 • Без ограничения от брой потребители или време
 • Персонални акаунти с нива на достъп
 • Бърза скорост на работа, почти независима от Интернет
 • Сигурна и надежда връзка

Свържете се с нас, за да научите повече.
+359 882 997 383

Какви са стъпките за изграждане на VPN мрежа?

Според вашата дейност и нужди, ние ще изберем подходящо решение, което ще настроим и монтираме във вашият офис. Следващата стъпка е да конфигурираме всеки компютър, който ще се използва за дистанционна работа. Предлагаме също допълнителна помощ на потребителите и бъдеща поддръжка на виртуалната частна мрежа.

 • Запознаваме се с вашите нужди
 • Избираме подходящо устройство
 • Правим необходимата конфигурация
 • Монтираме устройството във вашия офис
 • Поддържаме мрежата изправна

Какво трябва да знаем?

За да се изгради мрежата е необходимо да знаем най-общо каква е вашата дейност, колко потребители ще използват мрежата, какви ресурси са им необходими и какви ограничения искате да наложим.

 • за какво ще се използва виртуалната мрежата
 • колко потребителя я използват
 • какви ресурси са им необходими
 • в какъв времеви диапазон
 • какви ограничения да наложим

Каква е цената и срокът за изпълнение?

Разходите изграждане на виртуална частна мрежа VPN за отдалечена работа, са свързани с първоначалното закупуване и настройка на устройствата. Цената също се определя и от броя на потребителите, които ще използват мрежата. Срокът за изпълнение варира според комплексността на услугата и вашите изисквания. Нашият екип е изградил множество виртуални частни мрежи (VPN) и има нужния опит и знания да изпълни решението качествено.

Какво още?

Ние предлагаме оборудване, което е на достъпна цена и с високо качество. Това е инвестиция не само в текущия момент, а и в бъдещото използване на мрежата за нуждите на организацията. Подобно решение за дистанционна работа може да замени съществуващия ви рутер, като подобри изцяло сигурността и надеждността на вашата мрежа. Добавянето на но потребители от колкото са ви необходими в момента, става лесно и на минимална цена, в сравнение със стандартните програми за дистанционна работа.

 • Достъпно решение
 • Замяна на текущия рутер
 • Допълнителни функции
 • Инвестиция в бъдещето
 • Лесно добавяне на нови потребители

Изпратете запитване,
ще се свържем с Вас възможно най-скоро.
+359 882 997 383

  Вашето име: *

  Вашият имейл адрес: *

  Вашият телефонен номер:

  Заглавие: *

  Вашето съобщение: *