Компютърна поддръжка

За кого е предназначена услугата Компютърна поддръжка?

Компютърна поддръжка е  услуга предназначена за малки и средни по големина компании, които имат нужда от пълно или частично управление на своите ИТ системи и услуги.
Ние предлагаме различни варианти за поддръжка, според нуждите на клиента:

 • Поддръжка с месечен абонамент
 • Предплатени пакети с часове
 • Отдаване на ИТ специалист под наем

Абонаментна компютърна поддръжка

Какво получавате с услугата Компютърна поддръжка?

 • Водене на политика за управление и поддръжка на ИТ инфраструктурите и системите
 • Цялостна поддръжкаосигуряване на правилна и безпроблемна работа на всички мобилни и стационарни компютърни системи, мрежова инфраструктура и устройства, копирни машини и периферия
 • Отдалечена компютърна поддръжка – най-бързият начин, с който можем да отстраним проблем, независимо къде се намирате
 • Посещение на място – при нужда ще Ви посетим на място във Вашия офис неограничено време за престой
 •  Планирани софтуерни профилактикиизвършва се пълна проверка за правилната и безпроблемна работа на операционната система и програмите.
виж още
Абонаментна компютърна поддръжка
компютърна поддръжка

Какви устройства и услуги поддържаме?

Екипът на Geletron е квалифициран в различни области на ИТ технологиите и умело управлява и поддържа разнообразни ИТ системи и продукти. Ние полагаме цялостна грижа за безпроблемната работа и доброто техническо състояние на всички устройства и услуги на нашите клиенти, което се отразява благоприятно върху техните работните процеси.

Какви планове за компютърна поддръжка предлагаме?

Всички наши планове за компютърна поддръжка без изключение включват:

 • поддръжка на всички компютърни системи, мрежови и перифернни устройства
 • неограничен брой посещения и дистанционна поддръжка при нужда
 • архивиране на данни и важна информация
 • Helpdesk система и водене на документация
Планове за компютърна поддръжка
План М
План L
План XL
Време за посещение не място след повикване 1 ден до 4 часа до 1 час
Време за реакция при отдалечена поддръжка 4 часа 1 час 15 мин.
Планирани софтуерни профилактики на година 4 12 24
Планирани хардуерни профилактики на година 1 2 3

Всеки наш клиент може да се възползва от изготвянето на индивидуален план за поддръжка, според изискванията и нуждите, които има.

Какви са предимствата на абонаментната поддръжка?

 • сигурност и надеждност, както за фирмените данни, така и за услугите, които използвате
 • намалени разходи  за поддръжка и оборудване
 • по-висока продуктивност и ефективност на работните процеси
 • надеждност и минимизиране прекъсванията на услугите

С избора на абонаментна компютърна поддръжка, Вие ще престанете да мислите за управлението на Вашите информационни системи и услуги.
Това ще Ви даде възможност да отделите повече време и да се концентрирате върху развитието на Вашия бизнес.


За еднократни услуги моля посетете нашите страници:

При проблем с хардуера: Сервиз за Компютри

При проблем със софтуера: Компютърни Услуги

За отдалечена помощ: Дистанционна Поддръжка