архивиране

Архивиране на данни: сигурност в динамична среда

Загубата на база данни е критичен момент за всяка фирма и макар и в различна степен се отразява негативно на дейността й. Твърдите дискове работят непредсказуемо, а кибератаките се увеличават. В такъв контекст, мерки, гарантиращи изцяло предотвратяването на всякакви ситуация, практически не съществуват. Превенцията е най-сигурният метод за минимизиране на загубите чрез една ключова IT практика – архивиране или казано с още по-звучна чуждица, Backup.

Архивирането на данни и възстановяването са отделни процеси, които са неизменно свързани с информационната сигурност в динамична среда, каквато е киберпространството. Това е комбинация от решения, които работят съвкупно, за да осигурят непрекъснатост на IT дейността на компанията. В практиката, екипът на Geletron прилага различни конфигурации за архивиране и възстановяване с доказан потенциал и обхват. Свържете се с нас, за да Ви предложим персонализирано решение. Но преди всичко – правете информирани избори. Следващите редове създадохме с такава цел.

Еволюцията на архивирането

Софтуерът за архивиране на данни започва с ленти, които се копират в машина и се съхраняват във физическо хранилище, обикновено извън самата фирма. На следващ етап от еволюцията на услугата, резервното копие се премества на носител, или по-прогресивно – в хранилище на хоствана платформа. Този подход дава зелена светлина за още по-голяма виртуализация на услугата и преминаването й в облак. Така контролът върху преноса на архивни данни е цялостен и се превръща в стандарт, към който фирмите, особено с отдалечени офиси и клонове, се придържат стриктно.

архивиране на данни

Видове архивиране

Днешните решения включват сигурно наблюдение, непрекъснато архивиране и бързо възстановяване на данни чрез архитектура, базирана на облак. На пазара се предлагат разнообразни методи за архивиране, които да задоволят всякакви бизнес нужди. Ето описанията им по типове:

 •         Пълно архивиране – всички избрани файлове се архивират в тяхната цялост. Обикновено се използва като първо архивиране и след това се проследява и надгражда. Когато се насрочи следващото архивиране, целият списък с файлове и папки се копира отново (независимо дали са направени промени или не). Това опростява процеса на възстановяване, тъй като пълният набор от данни е достъпен от всяка стъпка на архивиране. Едновременно с това обаче отнема най-много място за съхранение и време.
 •         Диференциално архивиране – процес, който започва с един пълен архив и след това архивира всички промени, направени впоследствие. Това позволява много по-бързо архивиране  и по-ефективно използване на капацитета за съхранение, но по-бавно възстановяване.
 •         Инкрементално архивиране – наподобява диференциалното с една важна разлика – след първоначалното пълно архивиране, последващите архиви съхраняват промени, направени от предишния цикъл на архивиране, независимо дали е пълен или не.
 •         Огледално архивиране – представлява дублиране в реално време на архивирания източник. При него, когато файл в източника бъде изтрит, той се изтрива и в огледалното архивиране. Поради това, огледалните резервни копия трябва да се използват с повишено внимание. Случайно или умишлено изтрит файл, както и вирус, може да доведе до изтриването му и в огледалото. Много онлайн услуги за архивиране предлагат огледално архивиране с 30-дневно изтриване – дори и премахнат, файлът се съхранява на сървъра най-малко 30 дни, преди да бъде изтрит. Това помага да се постигне баланс, предлагащ ниво на безопасност, като същевременно не позволява резервните копия да продължават да нарастват. Много помощни програми за архивиране предоставят поддръжка за огледални архиви.
 •         Локално архивиране – това е всяко архивиране, при което носителят се съхранява на място. Обикновено хранилището се включва директно към архивирания компютър или се свързва чрез локална мрежа към архивирания източник. Това е основната форма за архивиране и предотвратяване на загуба на данни, но предполага рискове, свързани с бедствия, тъй като няма отдалечен резерв или облачен компонент.
 •         Резервно копиране в облак (отдалечено) – вид архивиране извън сайта, което позволява на потребителите да имат достъп до възстановяване или администриране на архиви, независимо дали се намират в местоположението на източника или извън него. Данните се архивират в облака (или директно, или чрез локален уред). Това е един от най-надеждните видове архивиране.
 •         Хибридно архивиране – интегрира възможностите за пренос в облак и локално архивиране, за да осигури бързо възстановяване на системата. Обикновено, локалното архивиране е USB устройство или мрежово споделено устройство. Идеалното хибридно решение за архивиране интегрира тези форми в автоматична, лесна за ползване помощна програма, работеща във фонов режим. Докато локалните архиви обикновено са достатъчни за защита на данните и друга информация в компютърната система, архивирането в облака добавя следващо ниво на сигурност.
архивиране на устройства

Защо архивирането е важно?

Живеем във времена, в които и бизнесът, и отделният човек са силно зависими от данни. Редица изследвания сочат, че 40% от компаниите, които нямат политика за архивиране, са потърпевши в резултат на кризи с различен произход. Стратегиите за архивиране са обхватни комбинации от умно подбрани решения и инструменти за архивиране, чийто обхват, график и инфраструктура са приоритизирани, според нуждите на конкретния бизнес.

Какво да се архивира?

Архивирането може да включва файлове и бази данни, операционни системи, приложения, конфигурации, хостове и конзола за управление, backup на виртуалните машини, в някои случаи и мобилни устройства с чувствителна информация. Това отново зависи от Вашия бизнес и целите, които сте си поставили. При избора на решение за архивиране най-важно е то да има обхват и възможности да защити всички възможни типове данни и устройства, които изискват копие. Най-надеждният вариант е подчинен на принципа „архивирай всичко и често“.

Архивиране на данни – RPO и RTO

След като обхватът на резервното копиране е уточнен, следващото важно решение е колко често трябва да се случва самото архивиране. В помощ при определянето на графика е въведеното понятие „цел за възстановяване“ (RPO) максималният период, през който сте готови да загубите данни. По-краткото RPO означава загуба на по-малко данни, но изисква повече архиви, повече капацитет за съхранение и повече изчислителни и мрежови ресурси за стартиране на архивиране. По-дългият RPO е по-достъпен, но това може да означава загуба на повече данни.

Много малки и средни компании, в това число и в практиката на Geletron, определят RPO от 24 часа, което означава, че архивирането е всекидневно. То може да бъде и само на няколко минути. Възможен е и комбиниран подход с многоетажни RPO – по-кратки за критични системи и по-дълги за вторични системи.

Друга важна променлива при архивирането е „цел за време за възстановяване“ (RTO) – колко бързо данните могат да бъдат възстановени от момента на криза до нормализиране на дейността. Както при RPO, по-краткият RTO изисква по-бързи съхранение, мрежи и технологии и затова е по-скъп. За много компании RTO от няколко часа е стандартен период.

Решения за архивиране на данни

На пазара се предлагат множество типове решения и инструменти за архивиране, които доставят различни RPO, RTO и обработват данни и системи с различни обхвати. Ето най-популярните.

Хардуерни решения – свързват се към фирмената мрежа и е необходимо физическо място за съхранението им. В повечето случаи не изискват отделен сървър, операционна система или инсталиране на софтуер. Достъпът до архива е чрез графичен интерфейс, предоставен с уреда.

Ако хардуерният уред се повреди, се губи цялото решение за архивиране на данни. Дори ако е направено резервно копие на допълнително място, преди да започне процесът по възстановяване, решението за архивиране трябва да бъде набавено отново.

Софтуерни решения – инсталират се във фирмените системи, като много от тях позволяват съществуващите, а други изискват специални сървъри, само за архивиране, както и конфигуриране на операционната система и софтуера за архивиране. В много случаи софтуерът може да се инсталира на виртуална машина (VM). В сравнение с хардуерните уреди, софтуерните решения предлагат по-голяма гъвкавост, особено ако инфраструктурата се променя често. Също така, софтуерните решения могат да бъдат по-евтини от хардуерните.

Облачни услуги – Много доставчици предлагат Backup as a Service (BaaS) – базирано на облак предложение, което предоставя възможност за архив на данни за определен период от време. Онлайн архивирането буквално е достъпно отвсякъде. Необходима е единствено интернет връзка и информацията се запазва автоматично.

Архивиране в облак

Geletron предлага цялостни решения за архивиране, възстановяване и защита (Cyber Protect) на абонаментен принцип (Backup as a Service), което комбинира множество технологии в едно. Чрез него извършваме всички необходими действия, за да гарантираме надеждност и сигурност на системите Ви – наблюдение, управление, съхранение, защита, тестване на архивите и много други важни процеси.

Имаме опит и с удоволствие ще Ви консултираме при избора на подходящото решение, да го внедрим и поддържам.

 • Case-Study Фишинг атака

Case study – Фишинг атака

Фишинг атака Визитка на клиента Българска компания, оперираща на световните пазари. Клиент на Geletron в продължение на 5 години. В конкретния казус участва представител на отдел „Бизнес развитие и търговска дейност“ от [...]

 • Case Study - хакерска атака

Case Study – Класическа хакерска атака

Класическа хакерска атака Визитка на клиента Клиентът се занимава с внос и търговия на хранителни добавки. Има физически магазин, онлайн магазин, офис и склад – всички свързани със защитена VPN връзка. Базата [...]

Case Study – Комуникацията преди всичко

Комуникацията преди всичко Екипът на Geletron има дългогодишна практика в изграждането, поддържането и управлението на IT системи. За нас всяко решение е не просто последователност от технически стъпки, а внимателно подбран микс [...]

 • Софтуерно пиратство

Пиратски софтуер – бялата захар в света на IT

Пиратски софтуер – бялата захар в света на IT Пиратският софтуер е едно от съвременните изкушения. От една страна, предимството да се ползва безвъзмездно е достатъчно примамлива, даже пристрастяваща – като бялата [...]

Настолният компютър – класика или отживелица

Какво да изберем? Настолният компютър – класика или отживелица Как да изберем правилния компютър? Когато липсват знания в тази област, изглежда мисия невъзможна. Компютрите се предлагат в безброй конфигурации, като осигуряват различни [...]

Geletron представя интересни статии, проучвания и практики от света на ИТ технологиите.
Абонирайте се сега, за да получавате винаги актуална информация от нашия блог.

  Вашето име: *

  Вашият имейл адрес: *